การประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 2 พ.ย. 66 นางบุรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังภารกิจผลการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ
และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมฯ


Share:ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:พัฒนาสังคม หนองบัวลำภู วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องในประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบ และให้คนในชุมชนรับรู้ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน
ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลกุดแก่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยมีผู้สูงอายุุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ คือ นายแดง ฟูมเฟื่อย ณ บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


Share:พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,7 และ 8
ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 33 ครัวเรือน โดยมี นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย


Share:พิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวพฺิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร ณ บวิเวณห้องโถง ชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ และ นายเกรียงวิทญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีด้วย


Share:ประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial