หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (1)
2565
slide2
slide1
s2
slide3
slide3
slide3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีบริการประชาชน

ข่าว สารทั่วไป

งานบริการด้าน
กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและนางสาวปวีณา พรมมินทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ครอบครัวร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท

มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยมีผู้สูงอายุุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ คือ นายแดง ฟูมเฟื่อย ณ บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,7 และ 8ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 33 ครัวเรือน โดยมี นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภค…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

บริการของ สนง.พมจ.หนองบัวลำภู

Facebook

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

439733
Total Visitors
164
Visitors Today
2
Live visitors
439733
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000

042 312 030 , 042 311 934

 nongbualamphu@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial