เข้าร่วมการประชุมคณะคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวันสถาปนา จังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี

วันที่ 7 พ.ย. 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์เป็นเวลาอันยาวนานบนพื้นฐานวัฒนธรรม
อันดีงามที่หล่อหลอมจิตใจประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ
นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
และ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมฯShare: