ข่าวกิจกรรม

พัฒนาสังคม หนองบัวลำภู วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน การเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566

รัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้ ...
อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารสุข อบจ.หนองบัวลำภูและ ทีม MCATT ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เกษสอน ตำแหน่ง ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial