ข่าวกิจกรรม

การประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 2 พ.ย. 66 นางบุรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ ...
อ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 14/2566

วันที่ 1 พ.พ. 66 เวลา 13.00 น. นางบุญรดา ทพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู พร้อมด้ว ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมคณะคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวันสถาปนา จังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี

วันที่ 7 พ.ย. 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุ ...
อ่านต่อ

ร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารสุข อบจ.หนองบัวลำภูและ ทีม MCATT ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เกษสอน ตำแหน่ง ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial