เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนราชการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมฯ


Share: