เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา อุปสมบท 107 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีาิริพัชร มหาวัชรรา

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวรวิภา สาสิงห์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา อุปสมบท 107 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share: