การประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 2 พ.ย. 66 นางบุรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับฟังภารกิจผลการดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ
และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมฯ


Share:การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 14/2566

วันที่ 1 พ.พ. 66 เวลา 13.00 น. นางบุญรดา ทพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 14/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ
และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมฯ


Share:เข้าร่วมการประชุมคณะคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานวันสถาปนา จังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี

วันที่ 7 พ.ย. 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 30 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูและความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์เป็นเวลาอันยาวนานบนพื้นฐานวัฒนธรรม
อันดีงามที่หล่อหลอมจิตใจประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ
นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
และ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมฯShare:เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา อุปสมบท 107 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีาิริพัชร มหาวัชรรา

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวรวิภา สาสิงห์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา อุปสมบท 107 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารสุข อบจ.หนองบัวลำภูและ ทีม MCATT ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ เกษสอน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมหารือกับ กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู และทีม MCATT
ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับ นายกำธร ทองโคตร ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยให้สามารถ
กลับมาพักรักษาตัว ในเบื้องต้นได้วางแผนสร้างห้องนอนที่มีความเหมาะสม อากาศถ่ายเท
และถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานทางการแพทย์
โดยมี นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมาย นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1,2,7 และ 8
ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 33 ครัวเรือน โดยมี นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัย


Share:พิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีวพฺิธีลงนามถวายพระพรและ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร ณ บวิเวณห้องโถง ชั้น 1 (ด้านหน้า) ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ และ นายเกรียงวิทญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีด้วย


Share:ประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วม


Share:ประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอฯ

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุรเดช คิดรัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระ เรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ของสนง. พมจ.หนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ


Share:ประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 )
ณ ห้องประชุมพระวอ – พระตา (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial