ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาวจิราพร ไกยวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ และ
นายกิตติพงษ์ สุนทราธรณ์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสอบข้อเท็จจริง
ผู้ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก จำนวน ๓ ราย ร่วมกับ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ใหญ่บ้าน อพม. และเครือข่ายในพื้นที่ ตำบลลำภู และตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: