มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยมีผู้สูงอายุุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ คือ นายแดง ฟูมเฟื่อย ณ บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: