ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
และนางสาวปวีณา พรมมินทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ ครอบครัว
ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และเครือข่ายในเขตพื้นที่
ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท


Share: