รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง
จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำแหน่ง
จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ กระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่

👉 นักสังคมสงเคราะห์
👉 จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
👉 จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ กระทำความรุนแรงในครอบครัวประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


Share: