ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: