ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมแ ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภูเข้าร่วมโครงการพระราชทา ...
อ่านต่อ

ประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและ ...
อ่านต่อ

ให้การช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภูมอบหมายให้ นางสาววิระหั ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศด ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial