โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รก.พมจ.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share: