เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ


Share: