ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายกฤษณ์นัฐชนม์ สารีแก้วฐิติ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ตามโครการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 7 หลัง


Share: