ร่วมสภากาแฟ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: