ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางศรีสุดา วิชากุล พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนจังหวัด “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยลงติดตามจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านนาโมง และ หมู่ 6 บ้านโนนอุดม ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: