ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือกาชาดจังหวัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือกาชาดจังหวัด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในการจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episod 3” โดยมอบผ่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งมี นางแสงตะวัน แก้วอำไพ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ


Share: