ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 3 ตำแหน่ง

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี้

นักสังคมสงเคราะห์
จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


Share: