ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี้

นักสังคมสงเคราะห์

จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

▶  จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


Share: