พัฒนาสังคม หนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพุธที่ 1 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานในพื้นที่ขอสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รวมถึงให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ห้องประชุมคลินิกเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share: