ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี้

นักสังคมสงเคราะห์

จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


Share: