ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ

ประชุมกลั่นกรอง (เบื้องต้น) โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบาย ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ

การเตรียมการในช่วงสถานการณ์ COVID – 19

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายส ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบห ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial