ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำเด ...
อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน ...
อ่านต่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายใ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial