ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial