หยุดให้เงินขอทาน

การขอทานผิดกฏหมาย… หยุดให้เงินขอทาน พบเห็นผู้ทำการขอทาน โทรแจ้ง 1300 ผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้กระทำการขอทาน ต้องระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Share: