ให้การช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ รักษาราชการแทน พมจ.หนองบัวลำภู
มอบหมายให้ นางสาววิระหัส พันธ์คำเกิด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว ร่วมกับ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


Share: