ประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายศดานนท์ ภูชื่นศรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กรด้านคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการเข้าขอการรับรองมาตรฐานองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น 1


Share: