การประชุม-อบรม : การดำเนินงานของ อพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกานดา ศีลาเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายฉัตร ศิริวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม-อบรม : การดำเนินงานของ อพม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฯ


Share: